Adress för att skicka in underlag till vid ansökan om utbetalning.

Jordbruksverket
FE 47
Box 204
826 25 Söderhamn

Handbok för att driva projekt

Vanligt förekommande kompletteringar

Projektdagbok per person för att redovisa ideell tid

Projektdagbok per aktivitet för att redovisa ideell tid

Körjournal

Tidredovisning för enskilda firmor eller timanställd personal

EU-logotyper

Information om hur EU-logotyperna ska användas

Försättsblad för utbetalning

Ansökan om ändring – till exempel ändring av slutdatum