LAG - Local Action Group
LAG, som står för Local Action Group, är Leaderområdets beslutsgrupp och styrelse. Gruppen bedömer alla projektansökningar utifrån områdets utvecklingsstrategi och beslutar vilka som godkänns för projektstöd. Det slutliga beslutet fattar dock Jordbruksverket. LAG ska också verka för att Leaderområdets mål uppfylls. LAG består av representanter från näringslivet, ideella sektorn och offentliga sektorn. I Leader Bohuskust:s LAG ingår dessutom representanter för Södra Bohusläns fiskeområde.
Representanter ideell sektor
Namn Kommun
Håkan Baatz Strömstad
Ingela Sörqvist Tanum
Ragnhild Selstam, vice ordförande Sotenäs
Monica Andersson Lysekil
Representanter näringsliv/privat sektor
Namn Kommun
 Ingela Skärström Strömstad
 Ingrid Klingspor Tanum
 Håkan Christensson Sotenäs
 Lars Björneld, ordförande Lysekil
Representanter offentlig sektor
Namn Kommun
Mats Granberg Strömstad
Roger Walentin Tanum
Ragnhild Selstam Sotenäs
Kristina von Schenck Lysekil
Representanter Havs- och fiskerifonden
Namn Kommun
Roger Skymne, Näringsliv Göteborg
Anders Hedenstedt,  Ideell sektor Tanum
Jonas Pettersson, Näringsliv Tanum
Ersättare
Namn Kommun Sektor
Åsa Torstensson Strömstad Offentlig
Louise Thunström Tanum Offentlig
Mattias Larsson Hunnebostrand Offentlig
Jan-Olof Johansson Lysekil Offentlig
Lars Melkersson Lysekil Näringliv
Caroline Bäcker Lysekil Näringsliv
Roland Joelsson Kungshamn Ideell
Björn Hartvigsson Smögen Ideell
Elisabeth Johansson Strömstad Ideell
Arne Amandusson Tjörn Havs- och fiskerifonden