LAG - Local Action Group
LAG, som står för Local Action Group, är Leaderområdets beslutsgrupp och styrelse. Gruppen bedömer alla projektansökningar utifrån områdets utvecklingsstrategi och beslutar vilka som godkänns för projektstöd. Det slutliga beslutet fattar dock Jordbruksverket. LAG ska också verka för att Leaderområdets mål uppfylls. LAG består av representanter från näringslivet, ideella sektorn och offentliga sektorn. I Leader Bohuskust:s LAG ingår dessutom representanter för Södra Bohusläns fiskeområde.
Representanter ideell sektor
Namn Kommun
Åsa Torstensson - Ordf Strömstad
Ingela Sörqvist Tanum
Björn Hartvigsson Sotenäs
Monica Andersson Lysekil
Representanter näringsliv/privat sektor
Namn Kommun
 Ingela Skärström Strömstad
 Ingrid Klingspor Tanum
 Håkan Christensson Sotenäs
 Margareta Anderberg Lysekil
Representanter offentlig sektor
Namn Kommun
Fredrik Eriksson Strömstad
Roger Walentin Tanum
Ragnhild Selstam - Vice ordf Sotenäs
Jan-Olof Johansson Lysekil