LAG - Local Action Group
LAG, som står för Local Action Group, är Leaderområdets beslutsgrupp och styrelse. Gruppen bedömer alla projektansökningar utifrån områdets utvecklingsstrategi och beslutar vilka som godkänns för projektstöd. Det slutliga beslutet fattar dock Jordbruksverket. LAG ska också verka för att Leaderområdets mål uppfylls. LAG består av representanter från näringslivet, ideella sektorn och offentliga sektorn. I Leader Bohuskust:s LAG ingår dessutom representanter för Södra Bohusläns fiskeområde.
Representanter ideell sektor
Namn Kommun
Åsa Torstensson - Ordf Strömstad
Peter Datek Strömstad
Björn Hartvigsson Sotenäs
Monica Andersson Lysekil
Ingela Sörqvist Tanum
Representanter näringsliv/privat sektor
Namn Kommun
 Ingela Skärström Strömstad
 Ingrid Klingspor Tanum
 Håkan Christensson Sotenäs
 Albin Gustavsson Lysekil
Representanter offentlig sektor
Namn Kommun
Mats Granberg Strömstad
Roger Walentin Tanum
Ragnhild Selstam - Vice ordf Sotenäs
Kristina von Schenck Lysekil
Representanter Havs- och fiskerifonden
Namn Kommun
Anders Hedenstedt Tanum/Fiske
Staffan Larsson Kungälv/Fiske
Ulrika Lorensson Tanum/Fiske
Ersättare
Namn Kommun Sektor
Louise Thunström Tanum Offentlig
Mattias Larsson Hunnebostrand Offentlig
Jan-Olof Johansson Lysekil Offentlig
Martina Straxäng Brastad Ideell
Roland Joelsson Kungshamn Ideell
Kristina Sjölin Hunnebostrand Ideell
Elisabeth Johansson Strömstad Privat
Christina Ingemarsdotter Grundsund Privat
Thorbjörn Sixtensson Resö Tanum/Fiske