LAG - Local Action Group
LAG, som står för Local Action Group, är Leaderområdets beslutsgrupp och styrelse. Gruppen bedömer alla projektansökningar utifrån områdets utvecklingsstrategi och beslutar vilka som godkänns för projektstöd. Det slutliga beslutet fattar dock Jordbruksverket. LAG ska också verka för att Leaderområdets mål uppfylls. LAG består av representanter från näringslivet, ideella sektorn och offentliga sektorn. I Leader Bohuskust:s LAG ingår dessutom representanter för Södra Bohusläns fiskeområde.
Representanter ideell sektor
Namn Kommun
Susanne Lindegarth Strömstad
Ingela Sörqvist Tanum
Ragnhild Selstam, vice ordförande Sotenäs
Lars Melkersson Lysekil
Representanter näringsliv/privat sektor
Namn Kommun
 Ingela Skärström Strömstad
 Ingrid Klingspor Tanum
 Håkan Christensson Sotenäs
 Lars Björneld, ordförande Lysekil
Representanter offentlig sektor
Namn Kommun
Anders Olsson Strömstad
Clas-Åke Sörkvist Tanum
Kenny Thärnström Sotenäs
Kristina von Schenck Lysekil
Representanter Havs- och fiskerifonden
Namn Kommun
Roger Skymne, Näringsliv Göteborg
Anders Hedenstedt,  Ideell sektor Tanum
Jonas Pettersson, Näringsliv Tanum
Ersättare
Namn Kommun Sektor
Lena Martinsson Strömstad Offentlig
Louise Thunström Tanum Offentlig
Birgitta Albertsson Sotenäs Offentlig
Jan-Olof Johansson Lysekil Offentlig
Elisabeth Johansson Strömstad Näringliv
Caroline Bäcker Lysekil Näringsliv
Monica Andersson Lysekil Ideell
Lars-Erik Knutsson Sotenäs Ideell
Roland Joelsson Sotenäs Ideell
Arne Amandusson Tjörn Havs- och fiskerifonden