Prioriterade projekt
Här ser ni vilka projekt som har prioriterats fram tills nu.

Projektlista

Projektnamn Projektledare E-mail
Akvaponik, förstudie Tibor Hatala tibor@hatala.se
Andelsjordbruk förstudie Agnes Ström agnesstrom@hotmail.com
Attraktion kring Evert Taube Katarina Rech katarina.rech@gmail.com
Biking Strömstad Helen Veerman Sjöde hsjode79@gmail.com
Björnäs Humlegård och gårdsbryggeri Agnes Ström agnesstrom@hotmail.com
Bohushummern, förstudie Lars Mossberg lars.mossberg@lamoco.se
Bohuslän Berättar Bodil Tingsby bodil.tingsby@outlook.com
Bohuslän för Bohusläningarnarna och Bohuslän i Sverige Lars-Erik Knutsson hunnebo.knutsson@telia.com
Bro Boulder Markus Sköldstam info@bohuskk.se
Bro Kulturstig, en resa från då till sedan Bo Säll bosse@drumlin.se
Destination Havstenssund Linnea Sjögren linnea@catxalot.se
Destination Skaftö Margareta Anderberg margareta_anderberg@yahoo.com
Det goda värdskapet för ett hållbart natur- och kulturarv  Helen Andersson uddevallahelen@gmail.com
En digital funktionell region Carl Dahlberg carl.dahlberg@lysekil.se
En Matväg genom Bohuslän Camilla Spennare camilla.spennare@sodrabohuslan.com
Etablering av landbaserad laxodling Bengt Gunnarsson bengt.gunnarsson@telia.com
Fisk- och hummerrev i Sotenäs, vidareutveckling Per-Olof Samuelsson per-olof.samuelsson@sotenas.se
Fisk- och skaldjursodling Ulf Bertilsson byttelocket@telia.com
Fiskgödningsprodukter Claes Lundberg claes@renahav.se
Fjordguiderna Niclas Åberg niclas.aberg@stenungsund.se
Fjordtorsk Lars-Olof Axelsson lars-olof.fjordtorsk@outlook.com
Fjällbacka  Aktivitets Center Susanne Granqvist susanne.hadenius@telia.com
Fria Fiskvägar Jonas Nilsson info@oringsakademien.se
Företagsarena Lysekil Madeleine Fredman madeleine@nlclysekil.se
Förprojektering av beslutunderlag för Gullmarsbron Roland Karlsson rolandkarlsson@telia.com
Förstudie Wendla Fishing Olof Andersson wendla916@hotmail.com
Förutsättningar för Blåa näringar          Carl Dahlberg carl.dahlberg@lysekil.se
Förädling av ryggben från sill till en högvärdig livsmedelsingrediens Ingrid Undeland undeland@chalmers.se
Granitkusten Britt Wall britt.wall@sotenas.se
GrebbestadsBo AB Per Karlsson info@evertssjobod.se
Gröda för fiskföda Claes Lundberg claes@renahav.se
Grön Rehab Grebbestad Kristin Andersson krstina.andersson@svenskakyrkan.se
Guideutbildning Lena Aldrin Johansson lena.aldrin.jansson@telia.com
Gården Framåt Beatrice Larsson beatricelarsson_6@hotmail.com
Gårdsförsäljning av egen mjölk Sandra Nilsson sandra_skal@hotmail.com
Havets Dag Rönnäng Anders Schedwin akvarell@schedwin.se
Havsöringsvägen Jonas Nordigårds jonas@edgeflyfishing.com
Hållbar Skärgård Ingela Holgersson ingela.holgersson@skargardsidyllen.se
Island of light 2018 Dulce Ahlberg maraltodulce@gmail.com
Islandsbergskanalen Staffan Nordén staffan.norden@jono.se
Japanska ostron förstudie Ola Dahlman ola@bryggudden.se
Kosters nya boende Erik Johansson erik@kosterstradgardar.se
Kulturväxthuset Helena Lantz info@selincharter.com
Lärande och innovation Carl Dahlberg carl.dahlberg@lysekil.se
Maritimt center Carl-Johan Stark kontakt@sotenasgillet.se
Mat och folk Karin Björk karin.bjork@sv.se
Mat och folk, förstudie Karin Björk karin.bjork@sv.se
Medflyttarservice.se Ulf Bertilsson byttelocket@telia.com
Mer Fisk i Bäveån Niclas Åberg niclas.aberg@sportfiskarna.se
Mikroproduktion av musslor Birgitta Romlin birgitta.romlin@vgregion.se
Nedsänkbara odlingssystem Katrin Persson katrin.persson@bohushavsbruk.se
Norra Bingen Östersidan Sune Andreasson sune.and41@gmail.com
Ostronfisketurism i Bohuslän Carl Dahlberg carl.dahlberg@lysekil.se
Projekt "Integrerande vägar till arbete" Vägen ut! Branneby Magdalena Hernsdorf magdalena@vagenut.coop
Projekt Hummer Bo Strand Marcus Bertilsson marcus@bertilsson.nu
Projektering av odlingsanläggning för jätteräkor Ulf Bertilsson byttelocket@telia.com
Projektering av Smögen Art Light Festival 2018 Dulce Ahlberg maraltodulce@gmail.com
Projektet HIMLA Jenny Lundin jenny@bellagastis.se
Scary Seafood Christin Appelqvist christin.appelqvist@gu.se
Smögens Fiskauktion 100 år Henrik Johansson info@smogens-fiskauktion.com
Stämmösund Bengt Lofter lofter@swedegroup.com
Säl & Skarv Niclas Åberg niclas.aberg@stenungsund.se
The Swedish Seaweed Agenda Jonas Pettersson jonas@catxalot.se
Udden - stenkonstcenter Peter Anderzon peter@peteranderzon.se
Uppstart av förvaltningsorganisationen Västfiber Kjell-Åke Karlsson kjell-ake@vastfiber.se
Vandringsleder kring Daftö Resort Lisa Sihlberg info@lisasihlberg.com
Vattenreningssystem för återvinning och kretslopp Bengt-Åke Karlsson bengttblager@hotmail.com
Ägg till smolt Stephen  Andreasson dspa88@gmail.com
Ägir Magasinetfärjan Ingrid Lindkvist ingrid.lindkvist@inproject.se