Prioriterade projekt
Här ser ni vilka projekt som har prioriterats fram tills nu.

Projektlista

Projektnamn Projektledare e-post
En digital funktionell region Carl Dahlberg carl.dahlberg@lysekil.se
Fisk- och skaldjursodling Ulf Bertilsson byttelocket@telia.com
Förprojektering av beslutunderlag för Gullmarsbron Roland Karlsson rolandkarlsson@telia.com
Förutsättningar för Blåa näringar Carl Dahlberg carl.dahlberg@lysekil.se
Det goda värdskapet för ett hållbart natur- och kulturarv Helen Andersson uddevallahelen@gmail.com
Uppstart av förvaltningsorganisationen Västfiber Kjell-Åke Karlsson kjell-ake.karlsson@skredsviksfiber.se
Projektering av Smögen Art Light Festival 2018 Dulce Ahlberg maraltodulce@gmail.com
HIMLA Jenny Lundin jenny@bellagastis.se
En Matväg genom Bohuslän Camilla Spennare camilla.spennare@sodrabohuslan.com
Förstudie Wendla Fishing Olof Andersson wendla916@hotmail.com
Udden - stenkonstcenter Conny Sjöström conny.sjostrom@live.se
Projekt Hummer Bo Strand Marcus Bertilsson marcus@bertilsson.nu
Islandsbergskanalen Stig Simonsson stig.a.simonsson@gmail.com
Guideutbildning Lena Aldrin Johansson lena.aldrin.jansson@telia.com
Bohuslän Berättar Bodil Tingsby bodil.tingsby@outlook.com
Granitkusten Britt Wall britt.wall@sotenas.se
Maritimt center Lennart Forsberg lennart.forsberg@sotenasgillet.se
Vandringsleder kring Daftö Resort Lisa Sihlberg info@lisasihlberg.com
Bro Kulturstig, en resa från då till sedan Bo Säll bosse@drumlin.se
Biking Strömstad Pelle Olausson pelle@lagunen.se
Projektering av odlingsanläggning för jätteräkor Ulf Bertilsson byttelocket@telia.com
Fjordguiderna Niclas Åberg niclas.aberg@stenungsund.se
Attraktion kring Evert Taube Åsa Andersson asa.andersson@sotenas.se
Fria Fiskvägar Jonas Nilsson info@oringsakademien.se
Bro Boulder Marcus Sköldstam broboulder@bohuskk.se
Destination Skaftö Margareta Anderberg margareta_anderberg@yahoo.com
Integrerande vägar till arbete Magdalena Hernsdorf magdalena@vagenut.coop
Ägg till smolt Stephen Andreasson dspa88@gmail.com
Bidrag Långeskär Sara Levin sara.akupunktur@gmail.com
Etablering av laxodling Bengt Gunnarsson bengt.gunnarsson@telia.com
GrebbestadsBo AB Pär Karlsson info@evertssjobod.se
The Swedish Seaweed Agenda Jonas Pettersson jonas@catxalot.se
Hållbar Skärgård Elenor Olofsson elenor.olofsson@tanum.se
Björnäs Humlegård och gårdsbryggeri Carl Johan Ström johan.keramik@telia.com
Bohuslän för Bohusläningarna… Jan-Eric Ericsson jan-eric@skargardarna.se
Gårdsförsäljning av egen mjölk Sandra Larsson sandra_skal@hotmail.com
Bohushummern Lars Mossberg lars.mossberg@lamoco.se
Medflyttarservice.se Ulf Bertilsson byttelocket@telia.com
Lärande och innovation Carl Dahlberg carl.dahlberg@lysekil.se
Vattenreningssystem för återvinning Bengt-Åke Karlsson bengttblager@hotmail.com
Företagsarena Lysekil Roland Karlsson rolandkarlsson@telia.com
Scary Seafood Christin Appelqvist christin.appelqvist@gu.se
Förstudie Mat & Folk Karin Björk karin.bjork@sv.se
Fisk & hummerrev i Sotenäs Per-Olov Samuelsson per.olov.samuelsson@sotenas.se
Microproduktion musslor Birgitta Romlin birgitta.romlin@vgregion.se
Island of Light Dulce Ahlberg maraltodulce@gmail.com