Det är vi som sitter på kansliet i Lysekil

Övergripande ansvar över verksamheten

Carl Dahlberg Verksamhetsledare

Projektansvarig och handläggare av projektärenden

Jennie Seimark Projektkoordinator