Välkommen till Leader Bohuskust och Gränsbygd
Från och med 2023 kommer Leader-arbetet i vår region genomföras i en ny organisation Leader Bohuslän. Pågående projekt blir kvar i Leader Bohuskust och gränsbygd tills programmet avslutas 2024.

Projektstöd