Välkommen till Leader Bohuskust och Gränsbygd
Till dig som deltagit på föreningsstämman de senaste åren och eller varit aktiv med Leader Bohuskust och gränsbygd i någon form

Inbjudan till föreningsstämma

Härmed inbjuds du till ordinarie föreningsstämma för Leader Bohuskust och gränsbygd.

Ärenden: Föreningsstämma enligt stadgarna
Datum: Onsdagen den 3 mars 2021
Tid: Kl. 18:00 – Föreningsstämma enligt stadgarna.

Inledningsvis får vi ta del av några av projektens erfarenheter. Det kommer även delges viktig information om nya medel under 2021-2022 samt information om det påbörjade arbetet om att bilda ett nytt Leaderområde för programperioden 2023-2027!!

Plats: P.g.a pandemin hålls föreningsstämman digitalt via Zoom, länk skickas ut till de som anmält sig till mötet.

Anmälan: Senast måndag 1 mars till: E-post: krister.olsson@leaderbohuskust.se eller Tfn: 070 – 297 39 00

Välkommen!

Lars Björneld, Ordf
Krister Olsson Verksamhetsledare

krister.olsson@leaderbohuskust.se
070 297 39 00

Nu har vi Leader Bohuskust och Leader Södra Bohuslän påbörjat arbetet med en ny strategi för programperioden 2023-2027, här kan du följa skrivarprocessen: Direktlänk

Inför mötet

Ladda ner Årsberättelse 2020 och Dagordning för mötet nedan
Leader Bohuskust och gränsbygd är en ideell, allmännyttig förening. Vi stödjer landsbygdsutveckling i Norra Bohuslän och marin utveckling för hela Bohuskusten. Vår målsättning är en levande och fungerande landsbygd, kust och skärgård i området.

Tillsammans med de som bor och verkar här vill vi hitta och stimulera samverkansprojekt som utvecklar områdets ekonomi, miljö och livskvalité, utifrån lokala förutsättningar och lokala initiativ. 
Samverkan, nytänkande och nätverksbyggande är tre nyckelord.

Leader Bohuskust och gränsbygd är ett samarbete mellan kommunerna Lysekil, Sotenäs, Tanum och Strömstad. Gällande fiske- och vattenbruk ingår även kommunerna i södra Bohuslän och Göteborgs södra skärgård samt Fiskebäck.

Projektstöd