Till dig som deltagit på föreningsstämman de senaste åren och eller varit aktiv med Leader Bohuskust och gränsbygd i någon form

Inbjudan till föreningsstämma

Härmed inbjuds du till ordinarie föreningsstämma för Leader Bohuskust och gränsbygd.

Ärenden: Föreningsstämma enligt stadgarna
Datum: Tisdag den 28 februari 2023
Tid: Kl. 17:00 – Vi bjuder på fika och projektpresentationer: ”Säl och Skarv” samt ”Förstudie odling, logistik och distribution”.

Kl. 18.00 börjar föreningsstämman.

Plats: Bro Coworking Mellberg 110 Brastad.

Anmälan: Senast tisdag 21 februari till: jennie.seimark@leaderbohuskust.se Tfn: 070 371 61 99

Välkommen!

Åsa Torstensson, Ordf
Carl Dahlberg Verksamhetsledare

carl.dahlberg@leaderbohuskust.se
076-808 22 60
Välkommen till Leader Bohuskust och Gränsbygd
Från och med 2023 kommer Leader-arbetet i vår region genomföras i en ny organisation Leader Bohuslän. Pågående projekt blir kvar i Leader Bohuskust och gränsbygd tills programmet avslutas 2024.

Projektstöd