Välkommen till Leader Bohuskust och Gränsbygd
Leader Bohuskust och gränsbygd är en ideell, allmännyttig förening. Vi stödjer landsbygdsutveckling i Norra Bohuslän och marin utveckling för hela Bohuskusten. Vår målsättning är en levande och fungerande landsbygd, kust och skärgård i området.

Tillsammans med de som bor och verkar här vill vi hitta och stimulera samverkansprojekt som utvecklar områdets ekonomi, miljö och livskvalité, utifrån lokala förutsättningar och lokala initiativ. 
Samverkan, nytänkande och nätverksbyggande är tre nyckelord.

Leader Bohuskust och gränsbygd är ett samarbete mellan kommunerna Lysekil, Sotenäs, Tanum och Strömstad. Gällande fiske- och vattenbruk ingår även kommunerna i södra Bohuslän och Göteborgs södra skärgård samt Fiskebäck.
Hur finansierar vi en hållbar framtid i Bohuslän?

Innovation, boendebaserad tillväxt och lokalt engagemang.

Klimat- och bostadskris, hotande elbrist och en pandemi - vår tid saknar inte utmaningar. Bohuslänningarna har mött svårigheter förr, hur rustar vi för att skapa en långsiktigt hållbar framtid tillsammans?

Välkommen till en heldagskonferens om Bohusläns och den omgivande regionens hållbara framtid där goda exempel varvas med fördjupad kunskap i ämnen som innovativ kapitalförsörjning, nyskapande boendelösningar och tillvaratagande av lokalt engagemang och entreprenörskap.

SAVE THE DATE! Torsdagen den 2 december kl.9-15 med efterföljande fikamingel

Konferensen äger rum på Cirkuskvarnen, Forshälla, Uddevalla. Den kommer även att streamas.

Arrangörer: Arwidssonstiftelsen, Thordénstiftelsen och Leader Bohuskust och gränsbygd

Klicka här för att anmälan dig till konferansen

Projektstöd