Välkommen till Leader Bohuskust och Gränsbygd
Till dig som deltagit på föreningsstämman de senaste åren och eller varit aktiv med Leader Bohuskust och gränsbygd i någon form

Inbjudan till föreningsstämma

Härmed inbjuds du till ordinarie föreningsstämma för Leader Bohuskust och gränsbygd.

Ärenden: Föreningsstämma enligt stadgarna
Datum: Torsdagen den 27:e februari 2020
Tid: Kl. 17.30 – Kaffe med tilltugg
Kl. 18.00 – Föreningsstämma enligt stadgarna.

Inledningsvis får vi ta del av några av projektens erfarenheter.

Plats: Högskolecentrum Bohuslän Östergatan 18 A 451 30 Uddevalla

Parkering finns i parkeringshuset Zackaus Gränd 2 som finns mittemot på andra sidan Östergatan eller Agnebergskolans parkeringsplatser.

Anmälan: e-post: krister.olsson@leaderbohuskust.se

Välkommen!

Lars Björneld, Ordf
Krister Olsson Verksamhetsledare

krister.olsson@leaderbohuskust.se
070 297 39 00

Inför mötet

Ladda ner Årsberättelse 2019 och Dagordning för mötet nedan
Leader Bohuskust och gränsbygd är en ideell, allmännyttig förening. Vi stödjer landsbygdsutveckling i Norra Bohuslän och marin utveckling för hela Bohuskusten. Vår målsättning är en levande och fungerande landsbygd, kust och skärgård i området.

Tillsammans med de som bor och verkar här vill vi hitta och stimulera samverkansprojekt som utvecklar områdets ekonomi, miljö och livskvalité, utifrån lokala förutsättningar och lokala initiativ. 
Samverkan, nytänkande och nätverksbyggande är tre nyckelord.

Leader Bohuskust och gränsbygd är ett samarbete mellan kommunerna Lysekil, Sotenäs, Tanum och Strömstad. Gällande fiske- och vattenbruk ingår även kommunerna i södra Bohuslän och Göteborgs södra skärgård samt Fiskebäck.

Projektstöd