Mitt Europa 28 september - 4 oktober

Mitt Europa 28 sept - 4 okt
Nu öppnar vi dörrarna för Mitt Europa! Under v. 40 deltar vi i satsningen Mitt Europa en marknadsföringsinsats för att lyfta fram alla de fantastiska EU-finansierade satsningar inom EU. I år är satsningen digital och vi på Leader Bohuskust och gränsbygd kommer att dela ett par projektfilmer per dag från våra inspirerande projekt på Facebook och Instagram. Vi hoppas att det kan inspirera till nya projektidéer!
Välkommen till Leader Bohuskust och Gränsbygd
Leader Bohuskust och gränsbygd är en ideell, allmännyttig förening. Vi stödjer landsbygdsutveckling i Norra Bohuslän och marin utveckling för hela Bohuskusten. Vår målsättning är en levande och fungerande landsbygd, kust och skärgård i området.

Tillsammans med de som bor och verkar här vill vi hitta och stimulera samverkansprojekt som utvecklar områdets ekonomi, miljö och livskvalité, utifrån lokala förutsättningar och lokala initiativ. 
Samverkan, nytänkande och nätverksbyggande är tre nyckelord.

Leader Bohuskust och gränsbygd är ett samarbete mellan kommunerna Lysekil, Sotenäs, Tanum och Strömstad. Gällande fiske- och vattenbruk ingår även kommunerna i södra Bohuslän och Göteborgs södra skärgård samt Fiskebäck.

Projektstöd